Tag Archives: สว่านไร้สาย brushless

สว่านไร้แปรงถ่าน brushless คืออะไร

สว่านไร้แปรงถ่าน brushless คืออะไร สว่านไร้สาย ใช้มอเตอร์ อยู่ 2 ประเภท 1.สว่านไร้สายใข้มอเตอร์แบบมีแปรงถ่าน แบบมีแปรงถ่านจะทำงานโดยการนำกระแสไฟฟ้าจ่ายผ่านตัวแปรงถ่านไป ซึ่งตัวแปรงถ่านจะอยู่ติดกับ คอมมิวเตเตอร์และส่งกระแสไฟฟ้าไปทำให้ตัวมอเตอร์เกิดการหมุนได้จึงเกิดการทำงานของสว่าน 2.สว่านไร้สายใช้มอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน Brushless มอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน ไร้แปรงถ่าน หรือ Brushless motor นั้น จะใช้ความถี่ของไฟฟ้าที่มาจากวงจรอิเลคทรอนิคส์ในตัวสว่านเองเปป็นตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ให้มอเตอร์หมุนทำงาน จึงไม่จำเป็นต้องมีแปรงถ่านอีกต่อไป มีมานานมากแล้ว แต่เพิ่งจะนิยมมาอยู่ในสว่านเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง เนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะต้องทำให้มีขนาดเล็ก ในเครื่องมือใหญ่ๆเช่นเครื่องฉีดน้ำก็เป็นมอเตอร์ที่ไม่มีแปรงถ่านมาเป็น 10 ปีแล้ว  แต่ว่าเทคโนโลยีมอเตอร์ที่อยู่ในสว่านนั้นเหนือชั้นกว่า เพราะมีแผงวงจรไอซีเข้ามาควบคุมความเร็วรอบได้ตามปุ่มสวิทซ์ที่เรากดนั้นเองครับ   จะเห็นได้ว่าจากรูปนั้นไม่มีแปรงถ่านแล้ว  นี่คือมอเตอร์ของสว่านไร้สาย Brushless จริงๆซึ่งมีขนาดเล็กว่ามอเตอร์แปรงถ่าน   อาศัยการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ตรงเข้าสู่แผงสวิทซ์ซึ่งด้านในฝังชิปการควบคุมความถี่กระแสไฟเพื่อส่งผ่านไปยังตัวมอเตอร์     ด้านในสวิทซ์จะมีแผงวงจรและชิปอยู่  แต่ละสำนัก แต่ละยี่ห้อ ก็จะมีตำแหน่งการวางแผงนี้ต่างกันออกไป บ้างอยู่ด้านล่างบ้างอยู่ด้านล่างแล้วแต่การออกแบบ     ชุดจ่ายระบบไฟฟ้าไปยังมอเตอร์  อยู่ด้านหลังสวิทซ์นั่นเองครับ ที่อยู่หลังสวิทซ์ก็เนื่องจากวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ในสวิทซ์ ข้อดี ของ สว่านไร้สายแบบ brushless หรือ ไร้แปรงถ่าน […]