ตำแหน่ง เซลล์

-เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์

-เวลาทำงาน 8.00-17.00น.
-วันหยุดเสาร์เว้นเสาร์ (หยุดปกติทุกวันอาทิตย์)

ลักษณะงาน
-ตอบแชท Line OA, Lazada, Shopee, Facebook, Tiktok
-มีประสบการณ์ขายออนไลน์
-เข้าใจระบบ Shopee, Lazada, เป็นอย่างดี
-สามารถพูดคุยกับลูกค้า หรือ โทรแนะนำสินค้าได้
-สามารถไปต่างจังหวัดเพื่อพบลูกค้าได้
-ติดตามยอดขายและหาลูกค้าใหม่หรือดูแลลูกค้าเก่าให้ดี
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น โปรโมชั่น
-มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเช่น เรียนรู้งาน
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
-หากมีความรู้ด้านการล้างแอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Excel
-จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า และราคาสินค้า

สวัสดิการ
-เงินเดือน
-วันหยุดเสาร์เว้นเสาร์ (หยุดปกติทุกวันอาทิตย์)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี
-อาหารเช้าสำหรับพนักงาน
-บาร์ขนมฟรี
-บริการนวดฟรีเดือนละครั้ง

เอกสารสมัครงาน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
-สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)
-หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
-สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)