ตำแหน่ง บัญชี

-เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์

-เวลาทำงาน 8.00-17.00น.
-วันหยุดเสาร์เว้นเสาร์ (หยุดปกติทุกวันอาทิตย์)

ลักษณะงาน
-ทำสรุปยอดขายรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน
-กระทบยอดสเตจเมนท์ทุกรายการ, ดูแลสเตจเมนท์
-ดูแลภาษี ซื้อ-ขาย ภพ.30 , ภงด 1,3,53
-จัดทำใบสำคัญจ่าย
-เตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี
-ออกใบกำกับภาษีขาย
-ดูแลค่าใช้จ่ายรายเดือน , ประกันสังคม, ค่าน้ำ, ค่าไฟ
-ดูแลภาษีบุคคล
-วางแผนภาษีนิติบุคคล
-ดูแลสต็อกสินค้า นับสต็อกทุกสิ้นเดือน
-ดูแลต้นทุนสินค้า
-จดรายงานการประชุมทุกสัปดาห์
-เช็คสินค้าก่อนออกจากบริษัททุกวัน
-เช็คยอดรายรับ Shopee/ Lazada

สวัสดิการ
-เงินเดือน
-วันหยุดเสาร์เว้นเสาร์ (หยุดปกติทุกวันอาทิตย์)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี
-อาหารเช้าสำหรับพนักงาน
-บาร์ขนมฟรี
-บริการนวดฟรีเดือนละครั้ง

เอกสารสมัครงาน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
-สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)
-หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
-สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)