Tag Archives: แรงดันบาร์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เกจ์วัดบนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง มีไว้ทำไม

เกจ์วัดบนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง มีไว้ทำไม เคยสงสัยหรือไม่ ว่า ทำไมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หรือ ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง จึงมี มาตรเกจ์วัด ติดอยู่ที่เครื่องด้วย แล้วเอาไว้ใช้ทำอะไร มีประโยชน์อย่างไร เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในบางรุ่น จะถูกติดตั้งเกจ์วัดแรงดันมาจากโรงงานทางผู้ผลิต อยู่แล้ว  เพื่อใช้ดูแรงดันของน้ำที่ออกมาจากเครื่องฉีดน้ำบริเวณหัวปั๊มด้านทางน้ำออกเกือบทั้งหมด เกจ์วัดหรือมาตรวัดน้ำจะมีหน่วยเป็น MPa  หรือ เมกะปาสคาล แต่สากลนิยมที่ใช้เข้าใจกันง่ายในบ้านเราหรือประเทศไทย จะใช้ หน่วยเป็น BAR หรือ PSI ซึ่งการแปลงหน่วย ก็จะดูจากรูปเปรียบเทียบกันง่ายๆ ได้ประมาณนี้ ตัวอย่างเช่น  12 MPa  =  120 Bar   รู้จักหน่วยวัดแรงดันแล้ว ก็มาดูกันว่า  เราจะใช้ประโยชน์อย่างได้จากการดูเกจ์เครื่องฉีดน้ำ ส่วนใหญ่มาตรฐานแรกของเครื่องฉีดน้ำ ผู้ผลิตหรือโรงงานก็จะแจ้งมาในสเปคข้างกล่องอยู่แล้วว่า  แรงดันมาตรฐานของเครื่อง คือกี่บาร์   ยกตัวเช่น ถ้า 90 บาร์ แรงดันก็อยู่ที่ เลข 9 MPa ในเกจ์วัด ถ้าแรงดัน ตกลงไปต่ำว่า 9 […]