Tag Archives: สว่านโรตารี่

รู้หรือยัง สว่านมีกี่ประเภท และใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัย

ทุกวันนี้สว่านนั้นแยกออกมากมายเป็นหลายประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในแต่ละงานที่ต่างกัน ทำให้งานที่ทำนั้นง่ายขึ้นเยอะ เรามาลองรู้จักสว่านแบบเบื้องต้นกันว่ามีกี่ประเภท เราจะเลือกแบบไหนไปใช้งานของเราดี