Tag Archives: แอร์น้ำหยด

ล้างแอร์บ้านเองหรือให้ช่างมาล้างแอร์ให้ ต้องรู้อะไรบ้าง

จะล้างแอร์หรือจะจ้างช่างล้างแอร์อย่างน้อยเราก็ควรมีความรู้หรือการสังเกตติดตัวไว้บ้างเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ตรงกันหลังจากที่จ้างล้างไปแล้วต้องมาทะเลาะหรือความเห็นไม่ตรงกัน เสียทั้งเวลาและเสียความรู้สึก