Flow Energy Lubricant Plus  น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

฿120.00

ให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้น  กับน้ำมัน สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หรือ ปั๊มแรงดันสูง โดยเฉพาะ

สูตรเกรด พรีเมี่ยม พลัส ปกป้อง 2 เท่า มั่นใจ 2 ต่อ

ลดอุณหภูมิ  และแรงเสียดทานของห้องเครื่องได้เป็นอย่างดี กว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป

ด้วยคุณสมบัติพิเศษ ที่มีในน้ำมันของ FLOW ENERGY เท่านั้น